Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Інтернет-конференція на тему «Новації податкового законодавства»

, опубліковано 24 листопада 2020 о 13:30

Вітаю шановні учасники Інтернет-конференції!

На початку діалогу хотілось би нагадати, що 23 травня 2020 року набув чинності Закон України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466), деякі норми набрали чинності з 01 липня 2020 року, а деякі наберуть чинності з 01 січня 2021 року.

Також 08 серпня 2020 набрав чинності Закон України від 14 липня 2020 року № 786-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців» (далі – Закон № 786), крім окремих його положень.

Вищезазначені закони усувають технічні та логічні неузгодженості у Податковому кодексі України (далі – Кодекс). Норми Кодексу приводяться у відповідність до положень законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про публічні закупівлі», «Про заставу», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та інших.

Отже, тема нашої Інтернет-конференції пов’язана з новаціями, запровадженими законами № 466 та № 786, а також іншими нормативними актами, які вносять зміни у податкове законодавство.

Перейдемо безпосередньо до розгляду питань, які викликають інтерес у наших платників.

Питання 1. Вітаю! Мене цікавить питання, яка процедура погашення податкового боргу платниками у зв’язку з набранням чинності Закону № 466?

Відповідь: Добрий день!

Законом № 466 внесено зміни, зокрема, до глави 9 «Погашення податкового боргу платниками податків» Кодексу.

Відповідно до внесених Законом № 466 змін:

► скорочено строк, наданий для самостійного погашення платником податків суми податкового боргу, з 60 до 30 календарних днів з дня надсилання (вручення) такому платнику податкової вимоги, протягом яких не здійснюється стягнення коштів та продаж майна;

► встановлено, що стягнення заборгованості в частині чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань відтепер буде здійснюватися у порядку, встановленому статтями 59 – 60 та 87 – 101 Кодексу;

► доповнено підстави звільнення майна платника податків – боржника з податкової застави, зокрема, з дня:

● отримання контролюючим органом підтвердження повного погашення сум розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань та процентів за коригування розстроченням (відстроченням) в установленому законодавством порядку;

● отримання платником податків згоди контролюючого органі на відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, відповідно до статті 92 Кодексу;

► скорочено з двох до одного місяця строк, протягом якого платник податків, що має податковий борг, може самостійно здійснити оцінку майна, яке перебуває у податковій заставі, шляхом укладення договору з оцінювачем;

► передбачено щоденне (замість щомісячного) оприлюднення інформації щодо суб’єктів господарювання, що мають податковий борг.

Питання 2. Добрий день! Хочу запитати, з якого періоду підприємцям – «єдинникам» не обов’язково вести книгу обліку доходів і витрат?

Відповідь: Добрий день! Законом № 786, внесено зміни, зокрема до підпункту 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 Кодексу щодо порядку ведення обліку доходів і витрат самозайнятими особами – фізичними особами – підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Змінами, внесеними Законом № 786 відмінено обов’язкове ведення паперових Книг обліку доходів і витрат (ПКУ).

Залежно від обраної групи єдиного податку самозайняті особи, починаючи з 01.01.2021, мають вести облік своїх доходів (витрат) у наступний спосіб.

Фізичним особам – підприємцям – платникам єдиного податку першої і другої груп та платникам єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ, надається право вести облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів. Вони можуть вести облік як у паперовому так і в електронному вигляді (п. 296.1 ст. 296 Кодексу).

Фізичним особам – підприємцям – платникам єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, надано право вести облік у довільній формі шляхом помісячного відображення доходів та витрат. Облік доходів та витрат може вестися також в паперовому та/або електронному вигляді (п. 296.1 ст. 296 Кодексу).

Закон України № 786  фактично скасував вимогу до платників єдиного податку щодо реєстрації книг обліку доходів у податкових органах. Платникам податків з 01.01.2021 не потрібно вчиняти жодних дій по скасуванню реєстрації вже зареєстрованих книг (подавати будь-які заяви чи повідомлення не потрібно);

Питання 3. Добрий день! У мене запитання: для підпису звітності я, як директор юридичної особи, мав електронний цифровий підпис, дія якого закінчилась. Як мені відновити електронний документообіг (далі – ЕЦП) з контролюючим органом?

Відповідь: Добрий день! 01.09.2020 набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 01.06.2020 № 261 «Про внесення змін до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами» (далі – Наказ № 261).

Наказом № 261 оновлено Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами (далі – Порядок).

Слід зазначити, що ЕЦП діяв до 07.11.2020. Так, Законом України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» (далі – Закон № 2155) було введено поступовий перехід на кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП).

Для відновлення електронного документообігу з контролюючим органом достатньо надіслати до податкового органу будь-який електронний документ за електронним підписом керівника.

При цьому для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано таке право підпису на підприємстві, платнику податків необхідно окремо направити повідомлення про КЕП на уповноважених осіб за підписом керівника.

За умови делегування керівником (першою особою) права підпису, з направленням до ДПС повідомлення про КЕП, підприємство отримає можливість у подальшому направляти електронну звітність за підписом уповноважених осіб.

Питання 4. Добрий день! Чи сплачують туристичний збір внутрішньо переміщені особи?

Відповідь: Добрий день! 14.10.2020 набрав чинності Закон України від 17 вересня 2020 року № 905-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих умов надання пільг із сплати туристичного збору та податку на нерухоме майно» (далі – Закон № 905).

Законом № 905 підпункт. 268.2.2 пункт 268.2 статті 268 Кодексу доповнено новим підпунктом «з», відповідно до якого платниками туристичного збору не можуть бути особи, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Кодексу, а інформація про адресу таких місць зазначена в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи як адреса фактичного місця їх проживання/перебування.

Питання 5. Вітаю! Чи можна отримати індивідуальну податкову консультацію через Електронний кабінет?

Відповідь: Вітаю! Законом № 466 було внесено зміни до Кодексу, зокрема у частині вдосконалення порядку надання податковими органами індивідуальних податкових консультацій (далі – ІПК).

Так, змінами:

- визначено, що Електронний кабінет надає можливість платнику податків подавати звернення на отримання ІПК в електронній формі (зміни набрали чинності з 01.07.2020);

- надано право податковим органам надавати ІПК в електронній формі.

Запит на ІПК та ІПК в електронній формі необхідно підписувати з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Крім того, збільшено з 10 до 15 кількість календарних днів термін, на який може бути продовжено строк розгляду звернення на отримання ІПК.

Звертаємо увагу, що норми щодо звільнення від відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків, який діяв відповідно до наданої ІПК, а також узагальнюючої податкової консультації (п. 53.1 ст. 53 Кодексу) діють до 31.12.2020.

З 01.01.2021 вказані норми відповідно до Закону № 466 переносяться до п. 112.8 ст. 112 Кодексу і продовжать діяти.

Питання 6. Вітаю! Хочу отримати відповідь на таке питання: я планую у 2021 році займатися реалізацією рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи необхідно мені придбавати марки акцизного податку?

Відповідь: Вітаю! Так. Кабінет Міністрів України постановою від 29 жовтня 2020 року № 1037 «Деякі питання маркування марками акцизного податку тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах» затвердив, зокрема зразки марок акцизного податку для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, вітчизняного та імпортного виробництва.

Нові зразки запроваджуються з 01 січня 2021 року.

https://most-dnepr.info/news/society/194340_novatsii_podatkovogo_zakonodavstva.htm