Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Трирівнева модель звітності з трансфертного ціноутворення імплементується з 2021 року

, опубліковано 24 листопада 2020 о 13:58

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що  Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» із змінами (далі – Закон № 466) імплементовано у національне законодавство з 2021 року трирівневу модель звітності з трансфертного ціноутворення. Звітність складається із документації з трансфертного ціноутворення, глобальної документації з трансфертного ціноутворення (мастре-файл) та звіту за країнами міжнародної групи компаній.

Платники податків, що проводять контрольовані операції, зобов’язані подавати до 1 жовтня року, що настає за звітним, крім Звіту про контрольовані операції (далі – Звіт), повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. 

Відповідно до п. 53 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ норми п. 39.4 ст. 39 щодо подання платниками податків повідомлення про участь у міжнародній групі компаній – вперше застосовується у 2021 році за 2020 рік.

Щодо документації з трансфертного ціноутворення Закон № 466 розширив перелік інформації, яку потрібно включати до документації з трансфертного ціноутворення, зокрема, інформацію про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками компанії; дані щодо ланцюга постачання товарів (робіт, послуг); обґрунтування ділової мети.   

Що стосується глобальної документації з трансфертного ціноутворення (мастер-файл), звертаємо увагу, якщо сукупний консолідований дохід міжнародної групи компаній за фінансовий рік, що передує звітному року, розрахований згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, які застосовує материнська компанія міжнародної групи компаній, до складу якої входить компанія,  становить еквівалент 50 млн. євро або більше, ДПС України має право запросити у компанії глобальну документацію (мастер-файл). Запит на мастер-файл ДПС України має право надіслати не раніше ніж 12 місяців і не пізніше ніж 36 місяців після закінчення звітного року або фінансового року.  

Звіт за країнами міжнародної групи компаній українські компанії мають право подавати, лише якщо:

► за фінансовий рік, що передує звітному, сукупний консолідований дохід Групи, до якої вони входять, перевищує 750 млн євро;

► компанія – платник податку є материнською компанією Групи;

► материнська компанія Групи уповноважила українську компанію подавати Звіт до органу контролю;

► законодавство держави, де розташована материнська компанія Групи, не зобов’язує Групу подавати такий звіт, і при цьому материнська компанія не уповноважила іншого учасника Групи подавати звіт в іншій іноземній юрисдикції.

Форма звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній та порядок його заповнення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Вперше звіт за країнами міжнародної групи компаній подаватимуть за фінансовий рік, що закінчується у 2021 році, але не раніше ніж у рік, коли Україна приєднається до Багатосторонньої угоди про автоматичний обмін міждержавними звітами.

Як зазначено вище платники податків, які у звітному році 2019 році здійснювали контрольовані операції, зобов’язані були надати Звіт до 01 жовтня 2020 року. Законом України від 13 травня 2020 року № 591-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширенню коронавірусної хвороби (COVID – 19)» обов’язок платника щодо термінів подання Звіту не скасовується і не переноситься. Відповідальність за неподання платником податків Звіту передбачена п. 120.3 ст. 120 ПКУ, за несвоєчасне подання Звіту – п. 120.6 ст. 120 ПКУ.

Водночас, відповідно до п. 521 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ до платників податків, які подали Звіт за податковий (звітний) період 2019 рік в термін по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби, штрафні санкції, передбачені п. 120.3 та п. 120.6 ст. 120 ПКУ не застосовуються.

Таким чином, платники податків, які подадуть або подали звіт за 2019 рік після 01.10.2020 по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, штрафні санкції не нараховуються.

Довідково: за результатами декларування за 2019 рік, суб’єктами господарювання, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, надано 84 звіти про контрольовані операції на загальну суму 12 мільярдів 884 мільйонів гривень.