Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Який податковий борг вважається безнадійним та як здійснюється його списання, в тому числі у період дії воєнного стану в Україні?

, опубліковано 31 травня 2023 о 11:02

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що податковими органами здійснюється списання безнадійного податкового боргу платників податків згідно з положеннями статті 101 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) відповідно до Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2022 № 220 (зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.08.2022 за № 908/38244) (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 2 розділу II Порядку, безнадійним податковим боргом є:

  • податковий борг платника податків, визнаного в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю майна банкрута;
  • податковий борг фізичної особи, яка визнана в судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;
  • податковий борг померлої фізичної особи у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;
  • податковий борг фізичної особи, яка понад 720 днів перебуває у розшуку;
  • податковий борг платника податків, у тому числі податкового агента, стосовно якого минув строк давності, встановлений пунктом 102.4 статті 102 глави 9 розділу II Кодексу (1095 днів);
  • податковий борг платника податків, що виник внаслідок форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Такий факт форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) підтверджується сертифікатом про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) (далі – Сертифікат), виданим Торгово- промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово- промисловими палатами (п.п. б п. 2 розд. II Порядку);
  • податковий борг платника податків, щодо якого до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань внесено запис про його припинення на підставі рішення суду;
  • податковий борг банку, щодо якого наявне рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку або рішення Національного банку України про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури.

У випадку, передбаченому підпунктом 6 пункту 2 розділу II Порядку, платник податків звертається до територіального органу ДПС з письмовою заявою, в якій зазначаються суми податків та зборів, що підлягають списанню. До заяви обов’язково додається Сертифікат.

В інших випадках (передбачених підпунктами 1 - 5, 7, 8 пункту 2 розділу II Порядку), подання платником заяви не є обов’язковим.

Списання безнадійного податкового боргу згідно з вимогами статті 101 Кодексу здійснюється щокварталу протягом двадцяти календарних днів, наступних за останнім днем кварталу.

Слід зазначити, що на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (СОVID-19), зупиняється перебіг строків давності, передбачених ст. 102 Кодексу (абзац одинадцятий п. 52 прим.2 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу.

Водночас, згідно з пунктом 102.9 статті 102 Кодексу на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, що вводиться в Україні, зупиняється перебіг строків, визначених Кодексом, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім випадків, передбачених Кодексом.

Крім того, пунктом 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу застосовано особливості справляння податків і зборів у період воєнного стану. Зокрема, підпунктом 69.9 цього пункту для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім визначених цим підпунктом випадків.

Отже, з 18 березня 2020 року (у тому числі у період воєнного стану) податковими органами визнається безнадійним та списується податковий борг, строк давності (1095 днів) щодо якого минув до 17 березня 2020 року включно.

Списання за іншими підставами здійснюється згідно з відповідними положеннями Порядку.

Також відповідно до статті 97 Кодексу безнадійним вважається борг, що залишився непогашеним після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством.

Порядок списання такого податкового боргу визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1231 «Про затвердження Порядку списання непогашених грошових зобов’язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством» зі змінами та доповненнями.

Згідно з цим законодавчим положенням вважаються безнадійним боргом і підлягають списанню відповідно до цього Порядку грошові зобов’язання та/або податковий борг платника податків, що залишаються непогашеними після ліквідації такого платника, не пов’язаної з банкрутством, у зв’язку з недостатністю майна платника податків та осіб, на яких у випадках, передбачених законом, покладається відповідальність щодо погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу такого боржника.

Списання безнадійного податкового боргу здійснюється виключно головними управліннями ДПС в областях та м. Києві, міжрегіональними управліннями ДПС по роботі з великими платниками податків (Центральним, Східним, Західним, Південним, Північним), в якому такий платник податків перебуває за основним або неосновним місцем обліку.

За результатами розгляду документів, необхідних для підтвердження безнадійності податкового боргу, керівник (його заступник або уповноважена особа) територіального органу ДПС за наявності підстав приймає рішення про списання безнадійного податкового боргу, яке заноситься до інформаційно-комунікаційної системи податкових органів «Податковий блок» та інтегрованої картки (карток) боржника.