Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Особливості оподаткування ФОП – платників єдиного податку розглянуто під час проведення пресконференції

, опубліковано 16 серпня 2022 о 14:10

Сьогодні, 16 серпня 2022 року начальником управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Осиповою Манушак в інформаційному агентстві «МОСТ-ДНЕПР» проведено пресконференцію на тему «Воєнний стан: особливості оподаткування ФОПів – платників єдиного податку».

Воєнний стан в Україні вніс свої корективи у діяльність бізнесу, у тому числі і малого. Держава не залишила без підтримки суб’єктів господарювання і запровадила низку преференцій стосовно оподаткування діяльності платників податків під час дії воєнного стану в Україні.

Так, Законом України від 15 березня 2022 року № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» (Закон № 2120), який набрав чинності 17 березня поточного року, підрозділ 8 «Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) доповнено новим пунктом 9. Цим пунктом встановлено, що тимчасово, з 01 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, положення розділу XIV «Спеціальні податкові режими» ПКУ застосовуються з урахуванням певних особливостей.

Законом № 2120 для платників єдиного податку введені нові правила оподаткування шляхом запровадження ставки єдиного податку 2 % доходу. Слід зазначити, що обрання спрощеної системи з особливостями оподаткування за ставкою 2 % доходу для платників є добровільним і групи та ставки єдиного податку, визначені главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу ХІV ПКУ у розмірі 3 % або 5 % доходу, залишаються діючими на період запровадження особливостей оподаткування спрощеної системи оподаткування.

Протягом квітня – липня поточного року набрали чинності також ще декілька законів України, якими удосконалено норми законодавства щодо оподаткування діяльності платників єдиного податку третьої групи за ставкою 2 % доходу.

Акцентую увагу, що завдяки таким комфортним умовам для роботи бізнесу, на Дніпропетровщині кількість новостворених фізичних осіб – підприємців за місяці війни зросла протягом березня – липня 2022 року до 5 145 осіб і має подальшу позитивну динаміку. Отже бізнес працює і сплачує податки.

Враховуючи, що відповідно до положень статті 10 ПКУ єдиний податок належить до місцевих податків, сплата податкових зобов’язань з єдиного податку третьої групи за ставкою 2 % доходу здійснюється на відповідні рахунки місцевих бюджетів. Це забезпечує додаткові надходження до місцевих «кошиків».

Розглянемо умови обрання та перебування ФОПів на спрощеній системі оподаткування з особливостями оподаткування за ставкою 2 % доходу. Наразі вони сьогодні є найбільш актуальними для малого бізнесу.

Платниками єдиного податку третьої групи за ставкою 2 % доходу можуть бути і ФОПи. До таких осіб не застосовуються обмеження щодо обсягу доходу та кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах.

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування з особливостями, встановленими пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ, ФОП подає до контролюючого органу заяву. При цьому, до заяви не додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

У разі подання заяви, починаючи з 01 квітня 2022 року, суб’єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи з особливостями оподаткування з наступного робочого дня після подання заяви.

Зареєстровані в установленому законом порядку ФОПи, тобто новостворені, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, вважаються платниками єдиного податку третьої групи з дня їх державної реєстрації.

Відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлюється у розмірі 2 % доходу, визначеного відповідно до статті 292 ПКУ.

Суб’єкт господарювання має можливість подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за ставкою 2 % доходу через «Електронний кабінет».

У разі неможливості подання заяви до контролюючого органу за місцем податкового обліку, платник може подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування у паперовій формі до будь-якого найближчого контролюючого органу.

Підпунктом 9.3 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ визначено, що платниками єдиного податку третьої групи з особливостями оподаткування, без урахування обмежень, встановлених пунктом 291.5 статті 291 ПКУ, не можуть бути:

1) суб’єкти господарювання – юридичні особи та ФОПи, які здійснюють, зокрема:

► обмін іноземної валюти;

► виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів, роздрібної торгівлі підакцизними товарами);

► видобуток, реалізацію корисних копалин (крім видобування підземних та поверхневих вод підприємствами, які надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення);

2) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

3) фізичні та юридичні особи – нерезиденти.

Реєстрація платником єдиного податку третьої групи за ставкою 2 % доходу здійснюється за результатами обробки заяви про застосування спрощеної системи оподаткування. Опрацювання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування відповідно до норм статті 75 ПКУ не є предметом камеральної перевірки.

При цьому, підставами для відмови у реєстрації платниками єдиного податку третьої групи за ставкою 2 % доходу є здійснення суб’єктами господарювання діяльності, визначеної підпунктом 9.3 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Наявність податкового боргу не є підставою для відмови від реєстрації суб’єкта господарювання платником єдиного податку третьої групи за ставкою 2 % доходу. Адже відповідно до підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

ФОП – платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, звільняються від обов’язку нарахування та сплати ПДВ за операціями з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, а також від подання податкової звітності з ПДВ, а їх реєстрація платником ПДВ є призупиненою.

При цьому, під призупиненням реєстрації платником ПДВ розуміється, що для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, призупиняються права та обов’язки, встановлені розділом V «Податок на додану вартість» та підрозділом 2 «Особливості справляння податку на додану вартість» розділу XX ПКУ, у тому числі щодо формування податкового кредиту, на період використання особливостей оподаткування.

Операції, здійснені платником єдиного податку третьої групи, який використовує особливості оподаткування, вважаються такими, що не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Для осіб, реєстрація яких платником ПДВ є призупиненою, обрахунок показників, визначених статтею 200 прим. 1 «Електронне адміністрування податку на додану вартість» ПКУ, призупиняється на період використання особливостей оподаткування.

Податковий (звітний) період для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, дорівнює календарному місяцю.

Сума податкового зобов’язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 9.7 п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ для подання податкової декларації.

Відповідно до п. 9.7 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ ФОПи – платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для місячного податкового (звітного) періоду, крім випадків, передбачених п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ, а саме: у разі визначення єдиного внеску та якщо такі платники зобов’язані визначити загальне мінімальне податкове зобов’язання платників єдиного податку.

Нагадуємо, що для місячного податкового періоду термін подання декларації – протягом 20-ти календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця (п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 ПКУ).

Після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування.

ФОП – платник єдиного податку також має право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування, з першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому прийнято таке рішення.

Новоутворені суб’єкти господарювання, які бажають обрати спрощену систему оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, подають заяву за загальною процедурою, передбаченою ПКУ.

Звертаємо увагу, що 06 травня 2022 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 26 квітня 2022 року № 124, яким затверджена форма податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні (Декларація) для звітування платників єдиного податку зі ставкою 2 % доходу .

Декларація складається з 3-х розділів, до неї додаються Додаток 1 та Додаток 2, а також Доповнення, яке заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 ПКУ.

Декларація за вибором платника надається, як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, зокрема засобами сервісу ДПС України «Електронний кабінет». Електронна форма Декларації для ФОПів – F0103203.

Крім того, ДПС України та Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифри) продовжують спільні проєкти у напрямі цифровізації сплати податків.

Так, ФОПи – «спрощенці» третьої групи із застосуванням спеціальної ставки 2 % доходу можуть подати Декларацію та сплатити єдиний податок у застосунку «Дія».

Проєкт реалізовано Мінцифрою спільно з ДПС за підтримки програми, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва і реалізується Фондом Східна Європа.

Подача Декларації та оплата проводяться швидко, зручно у декілька кліків.

Осипова Манушак звернула увагу учасників пресконференції, що у разі виникнення у бізнесу або громадськості питань стосовно застосовування податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на органи ДПС, у них є можливість звернутись на електронну скриньку комунікаційної податкової платформи Головного управління ДПС у Дніпропетровській області за адресою dp.ikc@tax.gov.ua. Ця платформа створена задля якісної та оперативної комунікації податкової служби області з бізнес-спільнотою і громадськістю та забезпечення ефективного зворотнього зв’язку.