Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Податкове повідомлення особі – нерезиденту

, опубліковано 07 липня 2022 о 09:50

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області інформує, що податкове повідомлення особі – нерезиденту, не зареєстрованій як платник податку на додану вартість, надсилається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до компетентного органу іноземної держави для інформування особи – нерезидента, якщо особа-нерезидент не зареєструвалася як платник податку на додану вартість у випадках та порядку, передбачених статтею 208 прим.1 Податкового кодексу України (ПКУ).

Податкове повідомлення особі – нерезиденту, зареєстрованій як платник податку на додану вартість, надсилається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, якщо така особа – нерезидент:

▪ не подає спрощену податкову декларацію у встановлений термін;

▪ не сплачує узгоджену суму грошових зобов’язань з податку на додану вартість у встановлений термін;

▪ здійснює інше порушення вимог ПКУ, за яке відповідно до ПКУ передбачена відповідальність у вигляді штрафної (фінансової) санкції.

Таке податкове повідомлення надсилається в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, з одночасним повідомленням на електронну адресу особи-нерезидента, зазначену нею при реєстрації як платника податку на додану вартість відповідно до статті 208 прим.1 ПКУ, протягом 30 календарних днів після спливу встановлених термінів сплати узгодженої суми податкових зобов’язань та/або подання спрощеної податкової декларації та/або встановлення факту іншого порушення вимог ПКУ.

Податкове повідомлення особі-нерезиденту, зазначене у ст. 58 прим.1 ПКУ, повинно містити:

▪ підставу для його складання та/або нарахування грошового зобов’язання;

▪ суму грошового зобов’язання, що повинна сплатити особа-нерезидент;

▪ граничні строки та порядок сплати такого грошового зобов’язання;

▪ реквізити валютного рахунка, відкритого центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в уповноваженому банку, на який сплачується грошове зобов’язання;

▪ попередження про необхідність подання спрощеної податкової декларації;

▪ граничні строки та порядок оскарження такого податкового повідомлення.

До податкового повідомлення особі-нерезиденту додається розрахунок грошового зобов’язання.

Форма податкового повідомлення особі-нерезиденту і розрахунку грошового зобов’язання встановлюються державною та англійською мовами та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Норми визначені ст. 58 прим. 1ПКУ.