Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Виправлення помилки в декларації екоподатку у разі неподання додатка 1 в частині зобов’язань за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря

, опубліковано 15 червня 2022 о 09:48

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області Наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» зі змінами і доповненнями затверджено наступну Класифікацію доходів бюджету по екологічному податку, зокрема:

19010100 «Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)»;

19011000 «Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення».

Форма Податкової декларації екологічного податку (далі – Декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715 із змінами та доповненнями. Невід’ємною частиною Декларації є додатки (розрахунки). Зокрема, розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення здійснюється у додатку 1 до Декларації (далі – Додаток).

При цьому заповнюється два Додатки, в одному Додатку зазначається фактичний обсяг викидів двоокису вуглецю, а у другому Додатку – обсяги викидів інших забруднюючих речовин.

В Декларації та двох Додатках заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі подання Декларації та двох Додатків на паперових носіях за відсутності значень рядки прокреслюються, а у разі подання Декларації засобами електронного зв’язку – не заповнюються. Вартісні показники Декларації та Додатків зазначаються у гривнях з копійками.

У колонці 2 Додатка платником зазначається код забруднюючої речовини відповідно до додатка 7 до Декларації.

Якщо платником задекларовано податкові зобов’язання з екологічного податку за всі види викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами у атмосферне повітря (у тому числі двоокису вуглецю) в одному Додатку, то згідно з алгоритмом автоматизованої обробки електронних форм звітності з екологічного податку податкові зобов’язання з екологічного податку відображаються в інтегрованій картці платника за кодом бюджетної класифікації 19011000.

Для виправлення помилково зазначених обсягів викидів двоокису вуглецю разом з обсягами викидів інших забруднюючих речовин в одному Додатку після настання граничного терміну подання звітності платником екологічного податку подається уточнююча Декларація за відповідний звітний (податковий) період разом із двома уточнюючими Додатками у яких:

► за кодом 243.4.001 – двоокис вуглецю (рядок 4.1 колонки 2 Додатка) зменшує нараховану суму податкових зобов’язань з екологічного податку;

► за кодами інших забруднюючих речовин (рядок 4.n колонки 2 Додатка, де n – порядковий номер рядка) декларує податкові зобов’язання з екологічного податку та відповідно до п.п. «а» п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) обчислює розмір штрафної санкції, а також пеню (у разі необхідності) згідно з ст. 129 ПКУ.

Зокрема, у одному уточнюючому Додатку в частині викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря зазначається:

► у колонці 2 – код двоокису вуглецю 243.4.001;

► у рядку 4 – сума екологічного податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення двоокису вуглецю, що підлягає нарахуванню за звітний (податковий) період;

► у рядку 5 – сума податкового зобов’язання зазначена у рядку 4 додатка 1, що уточнюється;

► у рядку 5.2 – сума податкового зобов’язання, що зменшується.

У другому уточнюючому Додатку в частині викидів інших забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зокрема, зазначається:

► у рядку 4 – сума екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю);

► у рядку 5 – сума податкового зобов’язання, що уточнюється, яке дорівнює «0»;

► у рядку 5.1 – сума податкового зобов’язання, що збільшується;

► у рядку 6 – розмір штрафної санкції – 0,03;

► у рядку 7 – обчислена сума штрафної санкції;

► у рядку 8 – сума пені (у разі необхідності).

В уточнюючій Декларації заповнюються наступні показники:

► у рядку 4.1 – податкове зобов’язання, визначене як сума рядків 4 Додатків;

► у рядку 4.1.1 – сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 Додатків;

► у рядку 4.1.2 – сума штрафу, обчислена як сума рядків 7 Додатків;

► у рядку 4.1.3 – сума пені, обчислена, як сума рядків 8 Додатків;

► у рядку 5 – кількість поданих Додатків з уточнюючою Декларацією.