Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

На пресконференції про особливості оподаткування юридичних осіб – платників єдиного податку 3-ї групи зі ставкою 2% під час воєнного стану

, опубліковано 28 квітня 2022 о 09:31

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що днями відбулася пресконференція заступника начальника відділу адміністрування податку на прибуток, неприбуткових установ і організацій та спрощеної системи оподаткування управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Ірини Жуковіної на тему «Особливості оподаткування юридичних осіб – платників єдиного податку 3-ї групи зі ставкою 2 % під час воєнного стану».

Протягом березня – квітня поточного року було прийнято ряд важливих законопроектів, які змінюють правила оподаткування, контролю та ведення діяльності для платників податків.

Це закони щодо підтримки громадян та бізнесу в Україні на період воєнного стану.

Так, по перше, прийнятий Закон України від 15 березня 2022 року № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» (Закон № 2120), яким внесено низку змін до Податкового кодексу України (далі – Кодекс). Закон № 2120 набув чинності 17.03.2022.

Цей Закон передбачає можливість фізичним особам та підприємствам сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2 % за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

Відповідно до норм Закону № 2120, підрозділ 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодекс доповнено пунктом 9, який визначає особливості справляння єдиного податку під час воєнного, надзвичайного стану на території України.

Відповідно до пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, положення розділу XIV Кодексу застосовуються з урахуванням особливостей, зокрема, платниками єдиного податку 3-ї групи можуть бути фізособи – підприємці та юрособи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, в яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 10 мільярдів гривень.

В зазначеній редакції Кодексу було обмеження щодо доходу платника протягом календарного року – не більше 10 млрд гривень. В подальшому, в наступних реакціях Кодексу (Закон № 2173) це обмеження було виключено.

До таких осіб не застосовується обмеження щодо кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах.

При цьому для суб’єктів господарювання, які планують зареєструватися платниками єдиного податку 3-ї групи зі ставкою у розмірі 2 % доходу, зменшено перелік обмежень порівняно з тим, що встановлені пунктом 291.5 статті 291 Кодексу для обрання спрощеної системи оподаткування.

Так, не зможуть обрати спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 2 % доходу:

- суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи − підприємці), які здійснюють:

● діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора) − до 26.04.2022;

● обмін іноземної валюти;

● виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин). У наступній редакції Кодексу внесено зміни в зазначене обмеження;

● видобуток, реалізацію корисних копалин (крім видобування підземних та поверхневих вод підприємствами, які надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення);

- страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

- представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

- фізичні та юридичні особи – нерезиденти.

Форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року № 308.

Така заява подається до контролюючого органу за вибором у паперовій формі або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотримання вимог законів України від 22 травня 2003 року № 851-ІV «Про електронні документи та електронний документообіг» із змінами та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» із змінами.

Суб’єкт господарювання, у разі неможливості подання заяви до контролюючого органу за місцем податкового обліку, може подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування у паперовій формі до будь-якого найближчого контролюючого органу.

Також суб’єкт господарювання має можливість подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за ставкою 2 % через Електронний кабінет.

Для новостворених зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання термін для подання Заяви становить 10 днів з дня державної реєстрації. Такі суб’єкти господарювання вважатимуться платниками єдиного податку 3-ї групи з дня їх державної реєстрації.

Для діючих суб’єктів господарювання, які скористаються правом перейти на спрощену систему оподаткування зі ставкою єдиного податку 2 % доходу, було змінено граничні терміни для подання заяви Законом України від 24 березня 2022 року № 2142-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» (далі – Закон № 2142).

Так Законом № 2142, який набув чинності 05.04.2022 внесено зміни до підпунктів 9.5 – 9.8 п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу. Цим Законом встановлено, що податковий (звітний) період для платників єдиного податку 3-ї групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, дорівнює календарному місяцю.

Сума податкового зобов’язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого п.п. 9.7 п.9 для подання податкової декларації.

Платники єдиного податку 3-ї групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для місячного податкового (звітного) періоду, крім випадків, передбачених цим пунктом.

Суб’єкт господарювання вважається платником єдиного податку 3-ї групи з особливостями, встановленими цим пунктом:

- з 1 квітня 2022 року – у разі подання заяви до 1 квітня 2022 року;

- з наступного робочого дня після подання заяви – у разі подання заяви починаючи з 1 квітня 2022 року.

Реєстрація суб’єкта господарювання платником єдиного податку зі ставкою 2 % доходу здійснюється шляхом внесення до Реєстру платників єдиного податку. На офіційному вебпорталі ДПС за посиланням http://cabinet.tax.gov.ua реалізована можливість щодо перевірки належності суб’єкта господарювання до платників єдиного податку зі ставкою 2 % доходу.

Такі платники, виходячи з положень пункту 297.1 статті 297 Кодексу з урахуванням особливостей оподаткування єдиним податком 3-ї групи, запровадженого на період дії воєнного, надзвичайного стану на території України, платники єдиного податку зі ставкою у розмірі 2 % доходу звільняються від обов`язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених абзацами другим і третім підпункту 133.1.1 та підпунктом 133.1.4 пункту 133.1 статті 133 Кодексу; Це стосується виплат доходів (прибутків) нерезиденту із джерелом їх походження з України в порядку, визначеному пунктом 141.4 статті 141 цього Кодексу

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку (фізичної особи) та оподатковані згідно з главою 1 розділу XIV Кодексу;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України;

4) земельного податку за земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою у розмірі 2 % доходу для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду (найм), позичку, на іншому праві користування)

Згідно з підпунктом 9.5 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, платники єдиного податку 3-ї групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Таким чином, застосування ставки податку у розмірі 2 % доходу передбачає включення ПДВ до складу єдиного податку (як у випадку застосування ставки єдиного податку у розмірі 5 % доходу).

Суб’єктам господарювання, які оберуть 3-ю групу єдиного податку зі ставкою 2 % доходу та на час переходу на спрощену систему оподаткування перебуватимуть у статусі платника ПДВ, реєстрація платника ПДВ не анулюється, а є призупиненою на період перебування такого суб’єкта господарювання на 3-ій групі єдиного податку зі ставкою 2 % доходу.

При цьому такі платники податку позбавляються права на складання податкових накладних та розрахунків коригування за операціями, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає (припадала) на період перебування такого суб’єкта господарювання на 3-ій групі єдиного податку зі ставкою 2 % доходу.

Після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку 3-ї групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом.

Крім того, платники єдиного податку мають право самостійно відмовитись від використання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому було прийнято таке рішення.

Також, з 16 квітня поточного року набув чинності Закон України від 01 квітня 2022 року № 2173-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану», яким виключено обмеження обсягу доходу «не більше 10 млрд гривень» та дозволено реєструвати як платників спрощеної системи оподаткування з особливостями оподаткування на період воєнного стану таких платників, які займаються роздрібною торгівлею підакцизними товарами.

Також цим Законом визначено особливості оподаткування податком на прибуток підприємств при переході на сплату єдиного податку 3-ї  групи за ставкою 2 % і при відновленні сплати податку після переходу із спрощеної системи оподаткування на загальну.

На теперішній час триває процес прийняття заявок про перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою 2 %. Прийняття заявок про перехід на спрощену систему є можливим з будь-якого дня в період воєнного стану і після 01 квітня.

Український бізнес висловив побажання про необхідність переходу на спрощену систему оподаткування – 3-я група єдиного податку зі ставкою 2 % доходу. Так, використали можливість переходу на спрощену систему понад 4 тисячі платників Дніпропетровської області – юридичних осіб. Зокрема, більше 1 тисячі платників перейшли із загальної системи оподаткування та призупинили сплату податку на прибуток та ПДВ.

Слід зазначити, що питань щодо переходу до спрощеної системи в період воєнного стану стає поки що менше, основні з питань викладені на сайті ДПС України на початку квітня «Питання-відповідь» – розглянуто більше ніж 70 запитань, які виникають частіше всього.

Форма декларації для звітування у травні за звітний період квітень погоджується з Міністерством фінансів. Чекаємо її оприлюднення найближчим часом.