Головне управління ДПС
у Дніпропетровській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Внесено зміни до порядків проведення моніторингу контрольованих операцій та опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення

, опубліковано 11 червня 2021 о 08:40

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє, що Міністерством фінансів України наказом від 17.03.2021№ 158 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 2021 року за № 707/36329) внесено зміни до Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.08.2015 № 706, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 № 1055/27500 (далі – Порядок).

Наказ № 158 розроблено, зокрема відповідно до абзацу третього підпункту 39.5.1.1 підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Наказом № 158 викладено у новій редакції Порядок опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення та Порядок проведення моніторингу контрольованих операцій.

Порядок опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення визначає послідовність дій контролюючих органів та платників податків при організації та проведенні опитування для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» (далі – опитування).

Контролюючий орган, що проводить аналіз звітів про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), додаткової інформації та/або обґрунтувань поданих платником податків відповідно до підпункту 39.4 статті 39 розділу І ПКУ, або перевірку з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», самостійно визначає необхідність проведення опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків, етапи опитування та обсяг питань, за якими необхідно провести таке опитування.

Опитування проводиться з метою дослідження дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» відповідно до пункту 39.1 статті 39 розділу I ПКУ під час проведення ним контрольованих операцій, зокрема, перевіряється відповідність умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», об'єктивність та повнота проведення платником податків економічного та функціонального аналізу контрольованої операції, достатність та повнота обґрунтування платником податків економічної доцільності і наявності ділової мети в контрольованих операціях та відображення відповідної інформації у звіті про контрольовані операції та/або в документації з трансфертного ціноутворення, глобальній документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), додатковій інформації та/або обґрунтуваннях, наданих платником податків відповідно до підпункту 39.4.9 статті 39 розділу І ПКУ.

Порядок проведення моніторингу контрольованих операцій визначає напрями та особливості здійснення контролюючими органами моніторингу контрольованих операцій (далі – Моніторинг), який проводиться відповідно до підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 розділу I ПКУ.

Цілями Моніторингу як складової частини податкового контролю за трансфертним ціноутворенням є:

► встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»;

► виявлення потенційних ризиків трансфертного ціноутворення;

► виявлення ризиків відсутності розумної економічної причини (ділової мети);

► проведення аналізу ризиків заниження платником податків податкових зобов'язань;

► забезпечення контролю за своєчасністю та повнотою подання звітів про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу), звітів у розрізі країн міжнародної групи компаній, повідомлень про участь у міжнародній групі компаній, додаткової інформації та/або обґрунтування, наданих платником податків на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, відповідно до підпункту 39.4.9 статті 39 розділу І ПКУ.

Наказ № 158 розміщено на офіційному сайті Міністерства фінансів України за посиланням

 https://mof.gov.ua/uk/decrees_2021-487

Ми в інтернет-просторі, приєднуйтесь!

https://dp.tax.gov.ua/;

https://www.facebook.com/tax.dnipropetrovsk/;

https://www.youtube.com/channel/UCIxijADr1NbFo5dhZ3mQwVA