Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Щодо забезпечення реалізації та захисту прав людини відповідно до чинного законодавства

, опубліковано 28 листопада 2019 о 11:01

Головним управління Державної податкової служби реалізуються засади щодо забезпечення реалізації та захисту прав людини відповідно до чинного законодавства, які передбачені в тому числі Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700, а саме, державні службовці податкової служби під час виконання своїх службових повноважень:

- зобов'язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими;

- представляючи державу чи територіальну громаду, діють виключно в їх інтересах;

- зобов'язані при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків;

- діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;

- сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують службові повноваження та професійні обов'язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускають зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності;

- не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків, крім випадків, встановлених законом;

- незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону.

З метою запобігання корупційних проявів в діяльності державних службовців до них застосовуються засоби фінансового контролю, які передбачено Законом України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700, у вигляді зобов’язання подавати декларації про майновий стан, повідомлення про відкриття валютних рахунків та суттєві зміни в майновому стані.

Державні службовці податкової служби зобов’язані:

- щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

- вразі припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями;

- після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, наступного року після припинення діяльності подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність за минулий рік;

- вразі претендування на зайняття посади державної служби, до призначення або обрання на відповідну посаду, подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

- у разі відкриття ними або членами їх сімей валютного рахунка в установі банку-нерезидента у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента;

- у разі суттєвої зміни у їх майновому стані, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції.