Порядок врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років у платників податку на прибуток підприємствРозділ: Новини