Визначення платників рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалинРозділ: Новини